Tisková zpráva koordinátorů Hradeckého prohlášení z 4. 3. 2009

Dnes uplynul měsíc od vyhlášení tzv. Hradeckého prohlášení, v němž členové akademických senátů řady českých univerzit i fakult kritizovali tzv. Bílou knihu terciárního vzdělávání i proces její přípravy.

Hradecké prohlášení doposud podepsalo 7 předsedů univerzitních senátů, 17 předsedů fakultních senátů a desítky dalších členů akademické obce. Kolektivně se doposud přidalo 7 univerzitních a 9 fakultních senátů.

Bohužel MŠMT stále pokračuje v neprůhledné přípravě věcného záměru a doposud nezveřejnilo ani první verzi svého návrhu. Za to je kritizují oba k přípravě přizvaní partneři: Rada vysokých škol a Česká konference rektorů. Způsob postupu práce na reformě a tendence vložit osud vysokých škol do rukou shora dosazených správních rad kritizují emeritní rektoři, i řada dalších osobností české intelektuálního života včetně kardinála Miloslava Vlka. (Podrobný přehled reakcí je k nalezení na stránkách www.provzdelanost.cz)

Pevně věříme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chápe, že podstatná část akademické obce cítí nesmírný demokratický deficit v přípravě důležité normy. Ostře konfliktní a na silových postupech spočívající další vývoj, před kterým varuje Rada vysokých škol, by totiž mohl ochromit přípravu reformy vysokoškolského vzdělání zcela, což není v zájmu ani vysokých škol, ani, jak stále doufáme, ministerstva.

Domníváme se, že akademická obec je připravena pomoci ministerstvu při řešení této vyostřené situace, pokud bude ministerstvo připraveno k otevřenému a rovnocennému dialogu s ní.

Pavlína Springerová, Karel Bernášek, Petr Christov

Přehled senátů, které podpořily Hradecké prohlášení

Univerzitní senáty:
Akademický senát Univerzity Karlovy, Praha
Akademický senát Technické univerzity, Liberec
Akademický senát Českého vysokého učení technického, Praha
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě
Akademický senát Akademie výtvarných umění, Praha
Akademický senát Univerzity Hradec Králové
Akademický senát Masarykovy univerzity, Brno

Fakultní senáty:
Akademický senát Filozofické fakulty UK, Praha
Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Akademický senát Fakulty sociálních věd UK, Praha
Akademický senát Katolické teologické fakulty UK, Praha
Akademický senát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity, Liberec
Akademický senát Filozofické fakulty ZČU, Plzeň
Akademický senát Filozofické fakulty UJEP, Ústí nad Labem
Akademický senát Fakulty humanitních studií UK, Praha