Stanoviska Univerzity Karlovy

28. listopadu 2008

Stanovisko Univerzity Karlovy k vypořádání připomínek UK k BKTV

Vzhledem ke kvalitě vypořádání připomínek k první verzi a neexistujícím nebo zcela nedostatečným zárukám změn nepřijatelných tezí obsažených v první verzi Univerzitě Karlově nezbývá, než první verzi BKTV a celý dosavadní proces přípravy BKTV odmítnout. [celý text]

28. listopadu 2008

Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze se seznámil se Stanoviskem vedení UK k vypořádání připomínek UK k BKTV, ztotožňuje se s ním a z důvodů v něm obsažených první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání s celým dosavadním procesem její přípravy odmítá. [celý text]

4.listopadu 2008

Vypořádání připomínek Univerzity Karlovy k Bílé knize terciárního vzdělávání

Univerzita Karlova konstatuje, že ve srovnání s únorovou verzí jde o stručnější a koncentrovanější elaborát s některými pozitivními prvky. V této souvislosti však vyjadřuje politování nad tím, že ani tento dokument nebyl zpracováván v širším okruhu osob s potenciálem přinést variantní pohledy na tak zásadní otázku, jakou transformace terciárního vzdělávání v České republice nepochybně je. [celý text]

12.září 2008

Stanovisko Univerzity Karlovy k dokumentu „Bílá kniha terciárního vzdělávání (květen 2008)“

Na základě výše uvedených připomínek je Univerzita Karlova nucena s politováním konstatovat, že předložená Bílá kniha nemá kvality dokumentu, který se obvykle ve vyspělých zemích takto označuje, a neposkytuje dostatečné východisko a zdůvodnění pro novelizaci zákona o vysokých školách, natož pro přípravu zákona nového. [celý text]

9. září 2008

Přesvědčivá reforma vyžaduje přesvědčivé argumenty

Zástupci univerzity konstatovali, že argumentace pro reformu, tak jak ji artikuluje „Bílá kniha“, je nepřesvědčivá, nepřesná a nedopracovaná a jen velice mlhavě lze odhadnout do jaké míry (pakliže vůbec) se týká UK a našich dalších klíčových univerzit, přičemž spíše problematizuje nežli podporuje (ale rozhodně nedokládá) tezi o nezbytnosti přijetí nového zákona o terciárním vzdělávání. [celý text]