Signatáři Hradeckého prohlášení

Hradecké prohlášení doposud podepsalo 7 předsedů univerzitních senátů, 17 předsedů fakultních senátů a desítky dalších členů akademické obce. Kolektivně se doposud přidalo 9 univerzitních a 18 fakultních senátů:

Předsedové univerzitních senátů

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.předseda AS Západočeské univerzity Plzeň
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.předseda AS Univerzity Karlovy, Praha
Ing. Alena Macháčková, CSc.předseda AS Univerzity Tomáše Bati, Zlín
doc. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.předseda AS Technické univerzity Liberec
RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.předseda AS Slezské univerzity, Opava
doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.předseda AS ČVUT, Praha
JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.předseda AS MU, Brno

Předsedové fakultních senátů

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.předseda AS MFF UK, Praha
MUDr. Bc. Marek Hilšerpředseda AS 1.LF UK, Praha
Mgr. Petr Christov, Ph.D.předseda AS FF UK, Praha
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.předseda AS FaF HK UK, Praha
doc. MgA. Martin Opršálpředseda AS HF JAMU, Brno
Mgr. Jakub Pátekpředseda AS FF UJEP, Ústí nad Labem
PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.předseda AS PdF MU, Brno
doc. RNDr. Jan Picek, CSc.předseda AS FP TUL, Liberec
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.předseda AS FF UPa, Pardubice
Mgr. Marie Rakušanová, PhD.předsedkyně AS KTF UK, Praha
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.předsedkyně AS FF UHK, Hradec Králové
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.předseda AS PF UK, Praha
PhDr. Josef Stracený, CSc.předseda AS PdF UK, Praha
prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.předseda AS FF UP, Olomouc
Mgr. Richard Vodičkapředseda AS FMK UTB, Zlín
Mgr. Pavel Ziklpředseda AS PdF UHK, Hradec Králové

Další členové akademické obce

Senáty

 • Akademický senát Univerzity Karlovy, Praha
 • Akademický senát Technické univerzity, Liberec
 • Akademický senát Českého vysokého učení technického, Praha
 • Akademický senát Slezské univerzity v Opavě
 • Akademický senát Akademie výtvarných umění, Praha
 • Akademický senát Univerzity Hradec Kralové
 • Akademický senát Masarykovy univerzity, Brno
 • Akademický senát Univerzity Tomáše Bati, Zlín
 • Akademický senát Univerzity Palackého, Olomouc
 • Akademický senát Filozofické fakulty UK, Praha
 • Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • Akademický senát Fakulty sociálních věd UK, Praha
 • Akademický senát Katolické teologické fakulty UK, Praha
 • Akademický senát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity, Liberec
 • Akedemický senát Filozofické fakulty ZČU, Plzeň
 • Akademický senát Filozofické fakulty UJEP, Ústí nad Labem
 • Akademický senát Fakulty humanitních studií UK, Praha
 • Akademický senát Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, Liberec
 • Akademický senát Lékařské fakulty, Hradci Králové
 • Akademický senát Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, Zlín
 • Akademický senát Evangelické teologické fakulty UK, Praha
 • Akademický senát Hospodářské fakulty TUL, Liberec
 • Akademický senát Právnické fakulty UK, Praha
 • Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati, Zlín
 • Akademický senát Fakulty informatiky a managmentu Univerzity Hradec Králové
 • Akademický senát Policejní akademie ČR, Praha