Univerzity se bouří proti vládní reformě

PRAHA 6. února (Právo) Proti reformě vysokých škol, kterou navrhuje v lednu vládou schválená Bílá kniha terciárního vzdělávání z dílny ministra školství Ondřeje Lišky (SZ), se tento týden ostře ohradily univerzity. Nebudou-li jejich kritické připomínky vyslyšeny, zvažují dokonce i týdny neklidu či bojkot přijímacích zkoušek. Na dokumentu, jehož ambicí je zavést na veřejných VŠ školné – ať už formou přímé, či odložené platby – a který je podkladem pro vznik věcného záměru nového vysokoškolského zákona, jim především vadí nekonkrétní řešení problému financování VŠ.

Proti návrhu mají přitom kromě opozice výhrady i někteří koaliční politici, třeba lidovecká expertka na školství Michaela Šojdrová. Podle té je sedmdesátistránkový reformní dokument plný bílých míst. (celý text)

Prohlášení rektora UK k hradecké iniciativě

PRAHA 5. února - Rektor UK prof. Václav Hampl přivítal prohlášení Iniciativy pro vzdělanost, které bylo 4. února 2009 zástupci z fakult mnoha vysokých škol přijato na zakládajícím shromáždění této iniciativy v Hradci Králové.

Prof. Hampl poukázal na to, že velmi kritické prohlášení této iniciativy k Bílé knize terciárního vzdělávání plně koresponduje s předchozími stanovisky vedení Univerzity Karlovy, Akademického senátu a Vědecké rady UK k tomuto dokumentu a ukazuje tak, že nesouhlas s Bílou knihou jde v České republice napříč akademickou obcí.(celý text)

Ad platforma „Pro vzdělanost"

PRAHA 5. února (MŠMT) Není pravda, že k iniciativě Pro vzdělanost se připojili zástupci akademických senátů převážné většiny českých vysokých škol. Naopak je pravda, že reformu terciárního vzdělávání v té podobě, v jaké ji připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, podporuje reprezentace většiny vysokých škol, což se dá doložit. Jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol se aktivně podílejí na přípravě zákona o terciárním vzdělávání. Některé vysoké školy se již ostře vymezily vůči tomu, jak jsou v médiích interpretovány jejich postoje k reformě VŠ - viz např. stanovisko Jihočeské univerzity.

Důkazem zájmu resortu o humanitní obory je konference Humanitní obory - tradice a perspektivy, kterou organizuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška (uskuteční se v dubnu). Zde chce MŠMT ve spolupráci se zástupci humanitních fakult dospět ke shodě v otázce nezastupitelného postavení humanitních oborů v systému českého vysokého školství. Liška podle svých slov k tématu reformy terciárního vzdělávání přistupuje věcně a odmítá přistoupit na hru opozice, která vysoké školy cíleně zneužívá k politickým účelům.(celý text)

Akademici: V nouzi hodláme stávkou bojovat proti současné podobě reformy

HRADEC KRÁLOVÉ 5. února (Deník) Stávající podoba reformy vysokých škol utrpěla další šrám. Proti se postavila většina vysokých škol z celé republiky. V krajním případě jsou ochotny přistoupit k demonstracím či stávkám.

Zástupci akademických senátů jednotlivých fakult z dvanácti univerzit se včera sjeli do krajské metropole, kde se ostře ohradili proti současné verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání, jež by měla být podkladem pro celou reformu. (celý text)

Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít

HRADEC KRÁLOVÉ 5. února (Britské listy) Včera jsem se na své bývalé alma mater, na půdě Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové zúčastnil za Britské listy tiskové konference, která následovala setkání zástupců akademických senátů filosofických, pedagogických, teologických, uměleckých, humanitních, ale i lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, matematicko-fyzikálních, technických, právnických, a dokonce i ekonomických fakult českých univerzit. Předmětem jednání byl společný postup proti nebezpečí zavedení tak zvané Bílé knihy terciálního vzdělávání ministra Lišky, která se snaží o finanční a zájmové propojení českých univerzit se soukromou ekonomickou sférou a o „znormalizování“ výstupů těchto fakult v zájmu chystaného propojení. (celý text)

Senáty vysokých škol založily novou platformu Pro vzdělanost

HRADEC KRÁLOVÉ 5. února (ČT 24) Zástupci akademických senátů převážně humanitních fakult vysokých škol z celé České republiky dnes v Hradci Králové založili platformu Pro vzdělanost. Akademická obec odmítá způsob přípravy reformy vysokého školství, platforma by měla její postup koordinovat. Přes pět desítek zástupců akademických senátů zároveň přijalo prohlášení, ve kterém kritizují Bílou knihu terciárního vzdělávání, a žádají, aby se o reformě diskutovalo za široké (celý text)