MŠMT o Bílé knize

Oficiální zdroj informací k Bílé knize naleznete na stránkách MŠMT zde.

Ondřej Liška o Bílé knize

7. října 2008 - Diskuze o Bílé knize ukázala bohužel jednu věc, která mě osobně velice mrzí. Někteří zástupci humanitních oborů vnímají připravovanou reformu jako své ohrožení. Co na tom, že mnohé ze záměrů obsažených v uvedeném strategickém dokumentu hodnotí pozitivně. Jsou zde pasáže, díky nimž zaujali k Bílé knize téměř nesmiřitelný postoj. Myslím si, že zbytečně a že mnohdy jde spíše o otázku interpretace těchto pasáží. A někdy také o chybějící sebevědomí. Což mě mrzí dvojnásob, protože z tohoto prostředí sám pocházím. Facit je pro mě následující: vynasnažíme se lépe definovat a vysvětlit, co pozitivního reforma přinese humanitním a společenskovědním oborům. (celý text)