PROHLÁŠENÍ EMERITNÍCH REKTORŮ

Na pozvání České konference rektorů se čtyřiadvacet emeritních rektorů českých vysokých škol zúčastnilo jejího Výročního shromáždění, konaného v Plzni ve dnech 19. a 20. února t.r.

Po vyslechnutí Zprávy o činnosti ČKR a diskusi o aktuálních otázkách českého vysokého školství se emeritní rektoři rozhodli zveřejnit toto prohlášení:

V současné době probíhá v České republice příprava důležitých materiálů, které mohou po jejich schválení významně ovlivnit vysoké školství České republiky na řadu desetiletí.

Podepsaní emeritní rektoři spatřují zachování univerzitní autonomie, samosprávný způsob řízení a prohlubování akademických svobod za nedotknutelné principy fungovaní vysokých škol. Vědomi si toho, že jakékoli porušování těchto principu předznamenalo v minulosti intelektuální úpadek a následně přivodilo společnost k sociální a ekonomické stagnaci, podporuji současné úsilí České konference rektorů v tomto směru a jsou připraveni tomuto úsilí účinně napomáhat.

23. února 2009
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze 2000-2006
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze 1997-2000
Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., rektor Akademie výtvarných umění v Praze 1997-2003
Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc., rektor Vysokého učení technického v Brně 1991-1994
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., rektor Vysokého učení technického v Brně 1994-2000
Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. rektor Masarykovy univerzity v Brně 1990-1992
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., rektor Masarykovy univerzity v Brně 1998-2004
Prof. Peter Toperczer, rektor Akademie múzických umění v Praze 1999-2005
Prof. ak.soch. Jiří Harcuba, rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze 1991-1994
Prof. Alena Štepánková-Veselá, rektorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1990-1997
Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., rektor Univerzity Pardubice 1997-2000
Prof. Ing. Zdenek Kovář, CSc, rektor Technické univerzity v Liberci 1990-1997
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci 1997-2003
Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze 2000-2006
Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě 1992-1995
Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě 2004-2007
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě 1992-1998
Prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě 2001-2007
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., rektor Západočeské univerzity v Plzni 1998-2004
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. rektor Policejní akademie CR v Praze 1992-1998
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., Policejní akademie CR v Praze 1998-2004

Emeritní rektoři, kteří se nezúčastnili zasedání
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., rektor Masarykovy univerzity v Brně 1992 1998
Prof., PhDr. Josef Jařab, CSc., rektor Palackého univerzity v Olomouci 1990 - 1997